PRIVACY VERKLARING

DE  VEERTJESKONINGIN

De Veertjeskoningin is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Vere Bedaux

www.deveertjeskoningin.nl

info@deveertjeskoningin.nl

+31 6 19466231

KVK 82670013

BTW NL003713674B06

Verwerking van persoonsgegevens De Veertjeskoningin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch zoals hosting-, ftp-, controlpanel gegevens, Ip-adres & locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige bedrijfsgegevens (in gevallen van eenmanszaken te herleiden naar een persoon)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deveertjeskoningin.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken De Veertjeskoningin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • de Veertjeskoningin analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • de Veertjeskoningin verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming De Veertjeskoningin neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Veertjeskoningin) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren De Veertjeskoningin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en de wettelijke verplichting deze gegevens te bewaren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > Bewaartermijn van 7 jaar > Vanwege de wettelijke verplichting van de Belastingwet
 • Bedrijfsgegevens > Bewaartermijn van 7 jaar > Vanwege de wettelijke verplichting van de Belastingwet
 • Overig > Bewaartermijn van 3 maanden. In afhandeling van de overeenkomst (zonder uitzicht op een volgende samenwerking/ project), waarbij in sommige gevallen contact na oplevering opnieuw nodig is voor het waarborgen van kwaliteit en goede afsluiting overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden De Veertjeskoningin verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. de Veertjeskoningin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. We maken gebruik van de volgende type cookies:

 • Functionele cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw ingevulde contactgegevens. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
 • Analytische cookies: Met deze cookies houden we de statistieken van websitebezoekers bij (aantal unieke bezoekers, hoe vaak gebruikers de website bezoeken, welke pagina’s worden bezocht, hoe lang gebruikers pagina’s bekijken).

Bij het eerste bezoek wordt er een anoniem cookie geplaatst, waarna bij volgende bezoeken gebruik wordt gemaakt van de reeds bestaande cookie. We maken hierbij gebruik van de dienst van het Amerikaanse bedrijf Google namelijk Google Analytics. We hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Daarnaast maken deze cookies maken geen inbreuk op je privacy, de informatie die wordt verzamelt is geanonimiseerd, waarbij je IPadres nadrukkelijk niet wordt meegegeven. We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Cookies verwijderen / blokkeren Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

Ontwikkelingen en onvoorziene cookies De website blijft voortdurend in ontwikkeling, zo ook deze verklaring. Om op de hoogte te blijven houdt deze pagina regelmatig in de gaten. Bij aanpassingen in de website of in het cookiebeleid zullen we dit waar nodig opnemen in deze verklaring, zo blijft het up to date. Raadpleeg deze pagina voor de laatste versie.

Bij cookies van derden partijen bepalen zij de inhoud en hoelang de cookies worden opgeslagen, hier hebben wij geen invloed op. Zo kan ook voorkomen dat er cookies geplaatst worden op de website waar we zelf niet van op de hoogte zijn. Mocht je deze tegenkomen, neem contact op via info@deveertjeskoningin.nl. Je kunt ook contact opnemen met derden partijen voor inzage in hun privacybeleid voor meer informatie over de inhoud van de cookies, hoe lang deze worden opgeslagen en hoe ze met deze gegevens omgaan met betrekking tot je privacy. Lees hier meer over het privacybeleid van Google https://policies.google.com/ privacy?hl=nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Veertjeskoningin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@deveertjeskoningin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De Veertjeskoningin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen De Veertjeskoningin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We hebben de verbinding tussen de server en jouw browser versleuteld middels een SSL certificaat, daarmee is de website beveiligd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of bij andere vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op via info@deveertjeskoningin.nl. 

26 maart 2021 © de Veertjeskoningin